Home Contacteer mij Over mij

Ir. Raymon Blondel heeft als stedebouwkundige ruim vijftien jaar ervaring in het werkveld van stedebouw en ruimtelijke ontwikkeling. Als zeer sterke 'communicator' is hij goed in staat door te vragen en te luisteren naar de inbreng van alle actoren in complexe projecten. Voortdurend de dialoog aangaan is voor hem van essentieel belang om te komen tot een goed, maar juist ook gedragen ontwerp. Hierdoor is hij als stedebouwkundige heel goed in staat te werken op het raakvlak met vele andere disciplines zoals architectuur en landschapsarchitectuur, maar ook met de 'technische disciplines'. Draagvlak en draagkracht in complexe ruimtelijke processen staan bij Raymon centraal. De rol van Raymon beperkt zich in dergelijke processen juist niet tot alleen het stedebouwkundig ontwerp. Het ontwerp ziet hij als resultaat van een krachtig proces, niet als een op zich staand doel. Zin en betekenis geven aan de (publieke) ruimte in de stad, maar ook in het buitengebied, kan niet zonder dit ook te bezien vanuit de huidige en toekomstige gebruiker. Voor Raymon staat de mens binnen de ruimtelijke vraagstukken centraal. Maar ook binnen de werkprocessen die daarvoor noodzakelijk zijn is zijn werkwijze sterk mensgericht. Verbinden is daarbij het sleutelwoord. Het 'meekrijgen' van mensen op de werkvloer organiseert Raymon voornamelijk aan de hand van dezelfde kernbegrippen 'draagvlak en draagkracht'. Ook in workshops en ateliersessies -Raymon heeft hierin een zeer ruime ervaring tot groepen van ca. 80 mensen- spreekt zijn enthousiasme en energie. Als leidinggevende met onvermoeibaar optimisme, is Raymon een inspirator voor vele medewerkers geweest. Hij geeft leiding op een coachende wijze, waarbij de mens steeds centraal staat. Ook in de rol van afstudeerbegeleider van jong aanstormend talent kiest hij voor een mensgerichte coaching; inhoud is belangrijk, maar nooit overheersend. Voor wat betreft het karakter van Raymon zijn rust, geduld, positiviteit en enthousiasme de kernbegrippen.

© 2013 blondel stedebouw